Algemene voorwaarden voor KIDSwebwinkels

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen jouw webwinkel en KIDSwebwinkelen.

2. Vermelding
2.1 Door je aanmelding bij KIDSwebwinkelen heb je je akkoord verklaard met onze algemene voorwaarden.
2.2 Een vermelding op KIDSwebwinkelen is mogelijk indien je webwinkel woonaccessoires verkoopt van een in ons merkenoverzicht genoemd merk. KIDSwebwinkelen beoordeelt het aanbod in je webwinkel; indien dat aanbod naar onze mening niet voldoende is om onder een merk geplaatst te kunnen worden word je hiervan op de hoogte gesteld. KIDSwebwinkelen streeft ernaar om alleen webwinkels onder een merk te vermelden die een ruim assortiment van een bepaald merk verkopen. Het merk moet ook goed vindbaar zijn op je site.

3. Basisvermelding
3.1 Alle genoemde bedragen zijn ex. BTW.
3.2 Voor 25 euro per jaar heb je een basisvermelding op KIDSwebwinkelen. Dit bedrag wordt vooruit gefactureerd. Na afloop van de termijn stopt je deelname automatisch. Je ontvangt van ons ruim van tevoren bericht dat je deelnameperiode gaat eindigen en krijgt dan de mogelijkheid om je deelname te verlengen.

4. Plaatsing op merkenpagina met banner
4.1 Alle genoemde bedragen zijn ex. BTW.
4.2 Indien je webwinkel op KIDSwebwinkelen op een merkpagina geplaatst kan worden zal de banner van je webwinkel met link naar je webwinkel geplaatst worden. De volgorde waarin de banners worden getoond verandert bij iedere pageview.
4.3 De kosten voor een bannner op een merkenpagina bedragen 15 euro voor een jaar. Indien je je banner onder 5 merken of meer laat plaatsen geldt een korting van 20%.
4.4 Na de afgesproken termijn stopt je deelname automatisch. Je ontvangt van ons ruim van tevoren bericht dat je deelnameperiode gaat eindigen en krijgt dan de mogelijkheid om je deelname te verlengen.
4.5 De genoemde tarieven (zie ook de speciale tarievenpagina) zijn geldig vanaf juni 2012. Indien de tarieven wijzigen zal KIDSwebwinkelen deze ruim voor het ingaan bekend maken.
4.6 Indien je webwinkel beschikt over een pagina met links of vergelijkbaar, zoals een ruimte op de voorpagina voor links, zal op deze plaats een link naar http://www.KIDSwebwinkelen.nl worden opgenomen.

5. Aansprakelijkheid
KIDSwebwinkelen is niet aansprakelijk voor fouten, misverstanden of onvolkomenheden in de informatie die door jou verstrekt is. Ook is KIDSwebwinkelen niet aansprakelijk voor gegevens die vermeld zijn op jouw website.

6. Opschorting en ontbinding
Indien je je verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is KIDSwebwinkelen gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden. Indien KIDSwebwinkelen tot ontbinding van de overeenkomst overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zouden kunnen ontstaan.

7. Betaling
7.1 KIDSwebwinkelen factureert je voor alle vermeldingen vooruit. Je webwinkel wordt geplaatst na ontvangst van betaling.
7.2 Indien je na verstrijken van de overeengekomen termijn hebt aangegeven je vermelding te willen verlengen, ontvang je een factuur. De betalingstermijn van deze factuur bedraagt 10 dagen. Indien je ondanks aanmaningen niet tot betaling overgaat, zal de vermelding van jouw webwinkel op KIDSwebwinkelen worden verwijderd.

8. Inspanningsverbintenis
Bij het zoeken op merknaam via Google scoort KIDSwebwinkelen op dit moment goed. Wij doen door middel van Search Engine Optimization ons uiterste best om deze zoekresultaten zo te houden. Het resultaat van onze inspanningen ligt echter niet vast. Om die reden aanvaardt KIDSwebwinkelen geen aansprakelijkheid indien de zoekresultaten om de een of andere reden in de toekomst minder goed zijn dan nu het geval is.

© KIDSwebwinkelen juni 2012